Pages

သုိ႔၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ မွ၊မင္းဒင္။


ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္၊၂၀၁၅ သည္ဗြိဳက္ေဒးလီးသတင္းစာမွ။ ။

သုိ႔၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
မွ၊မင္းဒင္။

(၁)
အမၾကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ား။

ဂါရဝတရားေရွ႕ထားလ်က္၊စာေရးသားေပးပုိ႔အပ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္
ထုိင္းႏုိင္ငံဖူးခက္ျမိဳ႕တြင္ေနထုိင္လ်က္၊စာတုိေပစမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္မည္သည့္ပါတီသုိ႔မွ်ဝင္ေရာက္ ထားသူမဟုတ္ပဲ၊သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္အမၾကီးအား
ယုံၾကည္ခ်စ္ခင္ေလးစားေနသူမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ယံုၾကည္ေလးစားရျခင္းမွာပုဂၢိဳလ္ေရးဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မွဳေၾကာင့္
မဟုတ္ပဲ၊အမၾကီးအေနျဖင့္လူအမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ၾကီးမား
နက္ရွဳိင္းလွေသာစိတ္ရင္းေစတနာႏွင့္ လူတကာမယွဥ္သာ သည့္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံမွဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဤ စာကုိေရးသားေပးပုိ႔ရျခင္းမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲ
လ်ာထားကိုယ္စား လွယ္မ်ား စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္၊၊ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္း၊(၈၈)ပြင့္လင္း
 လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦး ကုိကုိၾကီး၊ေဒါက္တာသိန္းလြင္အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူယံုၾကည္ေလးစားေသာ၊စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမွဳ
အစဥ္အလာၾကီးမားသည့္၊ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕မပါဝင္ေၾကာင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားအရသိရွိရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)
ထုိသုိ႔သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အားအေလးအနက္ေထာက္ခံ
ယံုၾကည္ၾကေသာ၊ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ
မွင္တက္အံ့အားသင့္ျခင္း၊ေတြေဝျခင္းၾကီးစြာျဖစ္ၾကရပါသည္။

ခံစားခ်က္ကိုမျမိဳသိပ္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚမေက်နပ္ျခင္း
၊ျပင္းထန္စြာေရရြတ္ေပါက္ကြဲေဝဖန္ျခင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား
ကုိယ္တုိင္ပင္ျမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ပါတီဝင္အျဖစ္မွႏွဳတ္ထြက္မည္
စသည့္ျဖင့္၊မလုိလားအပ္ေသာေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ား
၊ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

အဆုိးရြားဆံုးမွာ၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုဝန္းရံခဲ့ေသာ၊(၈၈)ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ အၾကားရင္ၾကား ေစ့ ၍မရႏိုင္ေအာင္၊ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကျပီဟူေသာ၊သတင္းစကားျဖစ္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ၊အမၾကီး၏ဖခင္ျဖစ္သူ၊
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏
ဖဆပလေခတ္ေရြးေကာက္ပြဲမိန္႔ခြန္းကုိျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္သတိရလ်က္၊
အေကာင္းဖက္မွသာ ရွဳျမင္နားလည္ခဲ့ပါသည္။

“ခင္ဗ်ားတုိ႔ေဒသကုိေရြးခ်ယ္ခံဖုိ႔၊လႊြတ္လုိက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကို
ခင္ဗ်ားတုိ႔ၾကိဳက္ခ်င္မွၾကိဳက္မယ္။တႏိုင္ငံလံုးအတုိ္င္းအတာနဲ႔မို႔၊
လူေရြးမွားတာ၊ပါေကာင္းပါမယ္။အေရးၾကီးတာကဖဆပလအႏိုင္ရဖုိ႔လိုတယ္။
ဖဆပလထက္တုိင္းျပည္ကုိပုိလုပ္ေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမရွိဘူး။
ဒီေတာ့လႊတ္လုိက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ကိုခင္ဗ်ားတုိ႔မၾကိဳက္လည္း ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်က္ႏွာကုိေထာက္ျပီးမဲထည့္လုိက္ပါ”

(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔မွာဘိသကဲ့သုိ႔ယခုကာလသမယသည္လည္း
ဖဆပလေခတ္နည္းတူတုိင္းျပည္ေရွ႕ေရးအလွည့္အေျပာင္းအတြက္ အမွားမခံ၊ညီညြတ္ေရးမျပိဳကြဲသင့္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေလရာ၊
 ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္ စားလွယ္စာရင္းသည္၊အမွားအယြင္း၊အားနည္းခ်က္တခ်ဳိ႕
ပါရွိႏိုင္သည္၊နားလည္ခြင့္လႊတ္ၾကရမည္ကိုလည္း ၊ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ေကာင္းစြာသိရွိသေဘာ ေပါက္ၾကပါသည္။

(၃)
ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္၊ကုိးဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္မွ်ေသာျမန္မာျပည္သူလူထုသည္၊
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏အနစ္နာခံစြန္႔လႊတ္မွဳႏွင့္ အမၾကီး၏သူမတူေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအေလးအနက္ယံုၾကည္ ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ၊အထက္ရည္ညြန္းပါကိစၥရပ္အား၊ေသြးရုိးသားရုိးသေဘာဟုသာ
မွတ္ယူယုံၾကည္ခဲ့ပါ သည္။

သုိ႔ေသာ္အထုိက္အေလ်ာက္ဘဝအေတြ႔အၾကံဳစံုခဲ့ေသာကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊
ခိုင္လံုသည္ဟုယံုၾကည္ေလာက္သည့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး၏
အတြင္းပုိင္းက်က်သတင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ေတာင္ဥကၠလာ၊
ဗဟန္းအပါအဝင္ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၏အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ
ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းလြဲေခ်ာ္မွဳသည္ေသြးရုိးသားရုိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊
သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

အမၾကီးႏွင့္အလြန္နီးစပ္ေသာပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕အေနျဖင့္၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရးတတ္သိပညာရွင္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵကိုေက်ာ္လြန္လ်က္၊ထင္ရာစုိင္းခဲ့ၾကသည္ဟု၊ထင္ေၾကးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။အဆုိပါထင္ေၾကးသည္အမွန္တရားႏွင့္
အလြန္နီးစပ္ေနဟန္ရွိေၾကာင္းကုိလည္း အေလး အနက္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ေခတ္ဆုိးစံနစ္ဆုိးကုိဖန္တီးခဲ့ၾကေသာ
ကိုယ္က်ဳိးရွာသမားတုိ႔ေၾကာင့္၊ခရုဆံကၽြတ္ဘဝ ျဖင့္ႏွစ္ပရိေစၦဒမ်ားစြာ၊
လူမွဳဒုကၡမ်ဳိးစံုကိုေက်ာေကာ့ေနေအာင္ခံစားေနခဲ့ၾကရရာမွ၊
ယခုကဲ့သုိ႔ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ဦးဆီသုိ႔မွဳန္ပ်ပ်ျမင္လာရခ်ိန္တြင္၊
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊အမၾကီးသည္လည္းေကာင္း၊
တတုိင္းျပည္လံုး၏တာဏံေလဏံမွီခိုလဲေလ်ာင္းရာ၊ပုန္းေအာင္းရာဟူ၍
၊ျပည္သူအမ်ားမွယံုၾကည္ကုိးစား
ၾကသည္ျဖစ္ရာ၊အဆုိပါဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္အတြက္
အမၾကီးအားေအာက္ပါအတုိင္း၊ေလးစားစြာအၾကံျပဳလုိပါသည္။

(၄)
(က)အဆုိပါေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္မွဳသည္ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ
ဆင္ျခင္တံုတရားအေပၚတြင္အေျခခံျခင္းရွိ မရွိ၊အမၾကီးကိုယ္တုိင္နာရီပုိင္းမွ်အခ်ိန္ေပးစိစစ္ေစလုိပါသည္။

(ခ) အကယ္၍မွန္ကန္သည္ဆုိပါက၊မည္သည့္အေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ထုတ္ျပန္ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုသုိ႔၊အမၾကီးကိုယ္တုိင္
တခြန္းတပါဒဖြင့္ဟအသိေပးႏွစ္သိိမ့္ေက်ေအးေစလုိပါသည္။

(ဂ)အကယ္၍ပုဂၢိဳလ္ေရးတင္းမာမွဳ၊မေက်နပ္မွဳ၊မရုိးသားမွဳ၊လုပ္ပုိင္ခြင့္လြန္ဆြဲမွဳ၊
ပါဝါအာဏာျပမွဳမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဆုိပါက၊
အဆုိပါအမွားကို၊အမၾကီးအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးကုစားမွဳတစ္ခုခု အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိပါသည္။
သုိ႔တည္းမဟုတ္၊ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္ကတိျပဳေစလိုပါသည္။ဆုိလိုသည္မွာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္၊မက်န္ရစ္သင့္ပဲ က်န္ေနခဲ့ေသာ၊
ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္လာႏိုင္မည့္
၊ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာေရွ႕ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း တစ္ရပ္ကုိျမင္သာ ေအာင္ေဖာ္ျပေၾကညာေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

(၅) “တုိက္ပြဲကာလမွာတုိက္ရည္ခုိက္ရည္ရွိတဲ့သူေတြ
လိုအပ္တယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကာလေရာက္ရင္ေတာ့၊
တတ္သိပညာရွင္ေတြလိုအပ္တယ္။သစ္ပင္ခုတ္တဲ့အခါ
သစ္ခုတ္သမားကခုတ္ရေပမဲ့၊အဲဒီသစ္ကုိပန္းပုထုတဲ့အခါမွာေတာ့၊
သစ္ခုတ္သမားထုလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ပန္းပုဆရာနဲ႔ပဲထုရမွာပါ”

အထက္ပါစကားရပ္မွာအမၾကီးေျပာၾကားဖူးေသာ
မိန္႔ခြန္းတစ္ခုမွေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အျငင္း ပြားရန္မရွိပါ။သုိ႔ေသာ္…။

ရည္ညြန္းပါျဖစ္ရပ္မွာ၊တုိက္ရည္ခိုက္ရည္ႏွင့္တတ္သိပညာရွင္မ်ားပါ၊
တျပိဳင္တည္းအပူတျပင္းလုိအပ္ ေနခ်ိန္တြင္၊သစ္ခုတ္သမားေရာ၊
ပန္းပုဆရာတုိ႔ကပါ၊စြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊
ကိုယ္တုိင္ ဆႏၵ ျပဳ ပါဝင္ၾကပါလ်က္၊မယံုၾကည္ဖြယ္ရာ အဖယ္အၾကဥ္ခံၾကရသကဲ့သုိ႔ရွိေနပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္မွ်အစုိးရအဆက္ဆက္၏ည့ံဖ်င္း
ယုတ္မာပက္စက္မွဳမ်ားေၾကာင့္၊နာက်ည္းခံျပင္းေနေသာလူထုသည္၊
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္၊(မရုိေသ့စကား)ေခြးကိုအျမီးျဖတ္လ်က္
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္လွ်င္ပင္၊အႏုိင္ရမည္ကုိ၊
ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းစြာခန္႔မွန္းရိပ္စားမိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္စံနစ္ဆုိးကိုအခ်ိန္တုိတုိအတြင္းတြန္းလွန္ျဖဳိဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္
၊ေတာင္ျပဳိကမ္းျပိဳအႏုိင္ရဖုိ႔လိုပါသည္။

တုိက္ရည္ခိုက္ရည္အျပင္ႏွလုံးရည္ျပည့္ဝေသာ၊ေဒါင္ေဒါင္မည္၊
ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ပါမွ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ခိုင္မာသည့္အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ကာ၊ အဖက္ဖက္မွခၽြတ္ျခံဳက် ေန ေသာတုိင္း ျပည္ကို အျမန္ဆံုးအဖတ္ဆယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ်၊
ပင္ပန္းျခင္းၾကီးစြာ၊အခ်ိန္ျပည့္ ရုန္းကန္ပူပန္ေနရေသာ အမၾကီး၏ေန႔စဥ္ဘဝကိုကၽြန္ေတာ္ေကာင္းစြာစာနာနားလည္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏စာတြင္၊အမွားအယြင္းတစံုတရာပါရိွပါကလည္းေမတၱာတရားျဖင့္ခြင့္လႊတ္ပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကားဆုိအပ္ပါသည္။

က်န္းမာရႊင္လန္းပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သအပ္ပါ၏။

ဂါရဝတရားျဖင့္၊
ေလးစားမွဳမ်ားစြာျဖင့္၊

မင္းဒင္
ဖူးခက္ကၽြန္း
ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း၊
(၂၀၁၅)ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္။

ရန္ကုန္ပုလိပ္တုိ႔ေခါင္းေျခာက္ခဲ့ရေသာ ပုိင္ရွင္မဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခုိမွဳႀကီးကုိ၊ ကၽြႏု္ပ္စံုေထာက္ပံု


၃၁ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅ေန႔ထုတ္ သည္ေလးဒီးစ္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ။ ။

...............

ရန္ကုန္ပုလိပ္တုိ႔ေခါင္းေျခာက္ခဲ့ရေသာ
ပုိင္ရွင္မဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခုိမွဳႀကီးကုိ၊ ကၽြႏု္ပ္စံုေထာက္ပံု

(မင္းဒင္)

(တစ္)
ကၽြႏု္ပ္။ ။အုိင္ေဆး၊ေမာင္ကပၸလီ၊ဒီအမွဳျဖစ္စဥ္မွာအဓိကသက္ေသျဖစ္တဲ့
ယာဥ္ေမာင္းဟာ၊ ထြက္ ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တယ္ဆုိတာမုိ႔၊ ဧကႏၱ၊သူဟာအဖမ္းမခံရဲလို႔ျဖစ္ရမယ္ေမာင္ရဲ့။

ကပၸလီ။ ။(စိတ္ပ်က္ေသာမ်က္ႏွာေပးျဖင့္) ေၾသာ္၊ေၾသာ္

ကၽြႏု္ပ္။ ။ဒါ့အျပင္ေသခ်ာလွတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့၊
အခုလုိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့တဲ့၊ မူးယစ္ေဆး ဝါး ပမာဏဟာႀကီးမားလြန္းတာေၾကာင့္၊ဒီျပစ္မွဳကုိက်ဴးလြန္တဲ့အဓိက
တရားခံမ်ားဟာ၊မဟုတ္မွလြဲေရာ၊သိပ္ခ်မ္းသာတဲ့၊လူခ်မ္းသာေတြျဖစ္ရမယ္လကြဲ႔

ကပၸလီ။ ။ (စိတ္ဝင္စားျခင္းအလ်ဥ္းမရွိသည့္ေလသံျဖင့္) အင္း၊အင္း

ကၽြႏု္ပ္။  ။အတိအက်ေျပာႏိုင္တာကေတာ့၊မူးယစ္ေဆးဝါးကုိ
အခုလုိကြန္တိန္နာကားႀကီးမ်ဳိးနဲ႔ သယ္ ေဆာင္တာဟာျဖင့္၊ကားအေသးစားနဲ႔မဆန္႔လုိ႔ပဲျဖစ္ရမယ္

ကပၸလီ။ ။(ေခါင္းကုိတဗ်င္းဗ်င္းကုတ္လ်က္) ဟုတ္၊ဟုတ္

ကၽြႏု္ပ္။ ။ေနာက္ျပီးဒီေလာက္မ်ားတဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးေတြဟာ၊
တစ္ေယာက္တည္းသံုးဖုိ႔ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ကြဲ႔။ဧကန္မုခ်ပုိင္ပို္င္ႏုိင္ႏုိင္ေျပာတာကေတာ့ေရာင္းစားဖုိ႔အတြက္ပဲျဖစ္ရမယ္

ကပၸလီ။ ။(စိတ္တုိလာသည့္ေလသံျဖင့္) ေတာ္ပါေတာ့ၾဆာရယ္။ အဲဒီစိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားေတြဟာ၊ ကာလတန္ဖုိးက်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ရာ့သံုးဆယ္ေက်ာ္ဘီလ်ံဆုိလား၊
 KIA အမ်ိဳးအစား BONGO ကြန္တိန္နာေဘာက္အျဖဴေရာင္ ကုိယ္ပုိင္ကားနဲ႔ဆုိလားသိမ္းဆည္းရမိတယ္ဆုိတဲ့သတင္းဟာ၊
လူတကာမသိခ်င္မွအဆံုး၊အြန္လိုင္းမွာျပန္႔ေနပါျပီၾဆာရယ္။ေထြထူးျပီး
အပင္ပန္းမခံပါနဲ႔ေတာ့။သြားမဲ့ခရီးကုိေျဖာင့္ ေျဖာင့္သြားၾကပါစုိ႔ရဲ့

(ႏွစ္)

ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လကုန္ပုိင္း၏မုိးေစြေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေလသည္။
ကၽြႏု္ပ္၊ေလမင္းသား၊ကပၸလီႏွင့္အာရံုေခၚေဖၾကည္တုိ႔ၾဆာတပည့္ေလးဦးသား
၊ဇာတိေျမေရႊပင္ေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ပြဲသုိ႔
တက္ ေရာက္ရန္အလုိ႔ငွာ၊ထုိင္းႏုိင္ငံဖူးခက္ျမိဳ႔မွသည္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႔ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကျပီးထုိမွတဆင့္၊ရန္ကုန္-မေကြးခရီးစဥ္ကိုအေဝးေျပးဘတ္စ္ကားၾကီးျဖင့္စီးနင္းလုိက္ပါရန္
 ေအာင္မဂၤလာ အ မည္ရွိအေဝးေျပးကားဂိတ္ၾကီးတြင္ေရာက္ရွိေနၾကခ်ိန္ျဖစ္၏။

ထုိစဥ္အခ်ိန္၌၊ကၽြႏု္ပ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းမည္သုိ႔့မည္ပံု
သတင္းရေလသည္မသိ။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔က
ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အလြန္တရာခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့သည့္၊အင္းစိန္စီအုိင္ဒီ
ပုလိပ္အရာရွိေဟာင္းဦးေသာင္းၾကီးဆုိသူထံမွ၊ကၽြႏု္ပ္အား
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လ်က္၊သူ၏တပည့္သားေျမးမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ
ရန္ကုန္ပုလိပ္အရာရွိတုိ႔၏ငယ္ထိပ္တည့္တည့္ေပၚသုိ႔
ဆင္တက္နင္းသကဲ့သုိ႔၊အခက္ၾကံဳေနရေသာအမွဳကိစၥတစ္ခုအေပၚ၊
ကၽြႏု္ပ္တတ္အားသမွ်၊ကူညီစံုစမ္းေပးပါရန္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာခဲ့၏။

စင္စစ္ကၽြႏု္ပ္သည္ပင္ကုိယ္ဗီဇအားျဖင့္၊ခပ္ေအးေအးေနထိုင္တတ္သူျဖစ္ေသာ္ျငား၊
တစ္ေခတ္တစ္ခါက မကၡရာနယ္ေျမဟုေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္၊ လွဳိင္ျမိဳ႕နယ္သံၾကိဳးတုိင္ႏွင့္ေအးရပ္ကြက္တုိ႔တြင္၊ႏွစ္အတန္ၾကာေက်ာင္းဆရာ
လုပ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရာ၊ကၽြႏု္ပ္၏တပည့္အခ်ဳိ႕မွာရန္ကုန္ဒုစရုိက္ေလာက၌၊
နာမည္ဆုိးျဖင့္ထင္ရွားခဲ့ေသာရာဇဝင္လူမုိက္စာရင္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္၊
ကၽြႏု္ပ္သည္ရန္ကုန္ဒုစရုိက္ေျမေအာက္ေလာကႏွင့္ မစိမ္းလွသူျဖစ္ေၾကာင္း၊သိသူအလြန္နည္းလွေလသည္။

ထုိ႔ျပင္ကၽြႏု္ပ္သည္လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာကိစၥရပ္တုိ႔အေပၚ၊မိမိ၏ဥာဏ္ရည္ကုိ
အသံုးျပဳလ်က္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရသည့္စံုေထာက္အတတ္ပညာကုိဝါသနာအထံု
ပါရံုမွ်မက၊ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း၏စံုေထာက္ေမာင္စံရွား အမွီးဝတၳဳၾကီးမ်ား၊
တင့္ဆန္း၏ကပၸိယစံုေထာက္ၾကီးဦးျဖဴသီးဝတၳဳမ်ား၊ ဆရာျမသန္းတင့္၏
ရွားေလာ့ဟုမ္းဇာတ္လမ္းတြဲျမန္မာျပန္မ်ား၊ေမာင္ဝံသဘာသာျပန္ဆုိ
အပ္ေသာေရွ႕ေနၾကီးပယ္ရီ ေမဆင္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၊ ဆရာမင္းသိခၤ၏ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ဝတၳဳမ်ား..အစရွိသည့္၊စံုေထာက္ဝတၳဳေပါင္း
 ေျမာက္မ်ားစြာကို၊စြဲလန္းခံုမင္စြာ ဖတ္ရွဳခဲ့ဖူးသူျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ကၽြႏု္ပ္၏လူစြမ္းလူစကုိေကာင္းစြာသိရွိေနေသာ၊
ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ဆိုးတူေကာင္းဖက္ေရာင္းရင္းဦးေသာင္းၾကီးကဲ့သုိ႔
စီအုိင္ဒီအရာရွိမင္းကိုယ္တုိင္ကၽြႏု္ပ္အား၊အားကုိးတၾကီး အကူအညီေတာင္းခံလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိေလသည္။

(သံုး)

ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ညီအကုိရင္းတမွ်ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္ခဲ့ေသာဦးေသာင္းၾကီး၏
အကူအညီေတာင္းခံလာမွဳကို မျငင္းပယ္ရက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊ေခတ္ဆုိးေခတ္ၾကပ္ၾကီးထဲတြင္ ပုလိပ္အရာရွိလက္သစ္ကေလးမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲကိုကူညီေျဖရွင္းေပးလုိသည္ကတစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္၊
ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္အဆုိပါအမွဳကုိတတ္အားသမွ်စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေပးရန္
ဆံုးျဖတ္လုိက္ရေပသည္။

အဆုိပါရက္ပုိင္းမ်ား၌၊ျမန္မာျပည္အႏွံ႔မုိးၾကီးေနေလရာ၊
အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္
ရန္ကုန္မေကြးခရီးစဥ္အေဝးေျပးကားမွာ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္၊သံုးနာရီခန္႔ ေနာက္ က်မည္ျဖစ္ရာ၊ယင္းသည္ပင္ကၽြႏု္ပ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုကူညီပံ့ပုိးလ်က္ရွိ၏။

ထုိ႔ထက္ပုိ၍တုိက္ဆုိင္ေနျခင္းကား၊အဆုိပါမွဳခင္းၾကီးျဖစ္ပြားရာ၊မဂၤလာဒုံစက္မွဳဇုန္
(ေဇကမၻာဝင္း)အုိးအိိမ္(၆)လမ္းသြားလမ္းမၾကီး သည္၊ကၽြႏု္ပ္ေရာက္ရွိေန သည့္ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးကားဂိတ္ႏွင့္ခဲတပစ္စာသာသာမွ်သာကြာ ေဝး
 ေနျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။

ယင္းအမွဳကားအေရအတြက္မ်ားျပားလွေသာစိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား
ပုိင္ရွင္မဲ့သိမ္းဆည္းရမိသည့္ အမွဳျဖစ္ေခ်၏။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသုိ႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္
အမွဳျဖစ္ျခင္းရာႏွင့္ပတ္သက္၍၊ခိုင္လုံ ျမင္ သာေသာအေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာမွ်မေတြ႔ရေသာ္ျငား၊
အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိမ်က္ျမင္သက္ ေသ တခ်ဳိ႕ထံမွ သတင္းစကားတုိ႔ကိုအေျခခံကာ၊ယင္းအမွဳအေပၚကၽြႏု္ပ္၏ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္၏လက္ရင္းတပည့္ေက်ာ္သံုးဦးအနက္မွအတန္ငယ္အကင္းပါးဟန္ရွိေသာ
ကပၸလီငယ္ႏွင့္အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း
၊ေမးေျဖေျပာဆုိေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္အမွဳျဖစ္ကြန္တိန္နာကား၊ရပ္နားသြားခဲ့သည္
ဆုိေသာေနရာတဝုိက္ကုိေစ့စပ္ေသခ်ာေလ့လာရင္း၊ကၽြႏု္ပ္၏သဘာဝယုတၱိ
အာဂမယုတၱိေတြးေတာဆင္ျခင္မွဳတုိ႔ကုိတပည့္တုိ႔အား၊ဗဟုသုတအလုိ႔ငွာ ရွင္းလင္းေျပာျပရ၏။

ကၽြႏု္ပ္။  ။အင္း၊သည္ေနရာမွာကြန္တိန္နာကားၾကီးရပ္ခဲ့တယ္ဆုိေပသည့္၊ ကားဘီးရာေတြကုိ မေတြ႔ရပံုေထာက္ရင္ျဖင့္၊မုိးရြာခ်လုိက္လို႔ပ်က္ကုန္တာျဖစ္ရမယ္

ေဖၾကည္။ ။ဟုတ္လားၾဆာ။မွတ္သားထုိက္ပါေပတယ္ခင္ဗ်ာ

ကၽြႏု္ပ္။  ။ဒါေပါ့ဒါေပါ့ေမာင္ေဖၾကည္ရယ္။အခုခ်ိန္ေလာက္ဆုိ၊
အဓိကလက္သည္တရားခံဟာ ရန္ကုန္ ပုလိပ္ေတြကုိျပက္ရယ္ျပဳရယ္သြမ္းေသြးေနေလာက္ျပီဆုိတာလည္း၊
အင္မတိအင္မတန္ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ေပပဲ။

ေဖၾကည္။ ။ေတာ္ပါေတာ့ၾဆာရယ္။ေရႊပင္ေရာက္ေအာင္ဆက္ရမဲ့ခရီးက အေဝးၾကီးရွိေသးတာ။ဒီၾကား ထဲမုိးေလကတစ္ေမွာင့္။ ၾဆာ့ဥစၥာဆင္တစ္ေကာင္လံုးေတြ႔ေနတာၾကီးကိုဆင္ေျခရာေလွ်ာက္ရွာေနသလုိပဲၾဆာ

(ေလး)

ေဖၾကည္ကဲ့သုိ႔မေလာက္ေလးမေလာက္စား၊ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္ေတာ္ပါ
တပည့္ျဖစ္သူ၏ေလသံမွာကၽြႏု္ပ္၏ မခံခ်င္စိတ္ကိုႏွဳိးဆြေပးလုိက္သေယာင္ရွိ၏။

ကၽြႏု္ပ္။ ။ေနပါဦးေမာင္ရဲ့။ေမာင္ရင္က ဒီအမွဳကိုေပါ့ေသးေသးအမွဳလုိ႔မ်ားထင္ေနေရာ့သလားဟင္

ေဖၾကည္။ ။မထင္ပါဘူးၾဆာရယ္။ဒီအမွဳမွာသိမ္းဆည္းရမိတဲ့စိတ္ၾကြေဆး
ပမာဏဟာ၊ရန္ကုန္လုိျမိဳ႕ၾကီး မွာေခတ္မီဂံုးေက်ာ္တံတား ငါးစင္းေဆာက္ႏုိင္တယ္။အာရွတုိက္တတိုက္လံုးမွာစံခ်ိန္တင္ရမဲ့၊မူးယစ္ေဆး ဝါးအမွဳၾကီးဆုိတာလည္း၊တပည့္သိျပီးသားပါ။တပည့္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ
အဲသလိုေဆးျပားတစ္ျပားႏွစ္ျပားသံုး စြဲမိရင္သာ၊ခ်က္ခ်င္းေပၚတာၾဆာရဲ့။ ကားအစီးလုိက္ခ်တဲ့အမွဳမ်ဳိးဆုိပုိင္ရွင္မဲ့အမွဳျဖစ္သြားတာခ်ည္းပဲေလ။
ကဲ၊ထားပါေတာ့၊ၾဆာအခုလိုေရႊဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ဆင္ျခင္ေနေတာ့
၊ေနာက္ဆံုးပိတ္အေျဖကိုဘယ္လုိမ်ားေကာက္ခ်က္ခ်မိ ပါလိမ့္

ကၽြႏု္ပ္။ ။အင္း၊သက္ရွိသက္မဲ့သက္ေသ၊အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိေထာက္ရွဳ ဆင္ျခင္သံုးသပ္လုိက္ရင္ ေတာ့၊ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးေတြဟာ၊
ပုိင္ရွင္မဲ့ေတြဆုိတာေသခ်ာတယ္ကြဲ႔

ေဖၾကည္။ ။ဗ်ာ
တပည့္ေက်ာ္ေဖၾကည္၏ဗ်ာအာေမဋိတ္မဆံုးမီမွာပင္၊ တခ်ိန္လံုးႏွဳတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာေလမင္းသားထံမွ စကားသံထြက္ေပၚလာ၏။

ေလမင္းသား။ ။စိတ္ေတာ့မရွိပါနဲ႔ၾဆာ။အသက္ၾကီးျပီးအခ်ိန္မစီးတဲ့ ၾဆာ့ေပါေၾကာင္ေၾကာင္လုပ္ရပ္ ေတြကုိရပ္ပါေတာ့။ကားဆီကုိ
အခ်ိန္မီျပန္မေရာက္ရင္၊လမ္းေဘးမွာအိပ္ရျပီး၊ဒီအမွဳရဲ့တရားခံျဖစ္ေနမယ္ေနာ္

ကၽြႏု္ပ္၏သည္းခံႏိုင္စြမ္းသည္ကား၊ဂိတ္ဆံုးခဲ့ေလျပီ။ကၽြႏု္ပ္သည္
မီးဝင္းဝင္းေတာက္ေသာမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ တပည့္ေက်ာ္မ်ားကို စူးစူးရဲရဲၾကည့္လုိက္ရင္း၊ခရားေရလႊတ္ဘိသကဲ့သုိ႔၊သြင္သြင္တြင္တြင္ၾကီး တုန္႔ ျပန္ခဲ့မိေခ်သည္တမံု႔။

(ငါး)

သည္မယ္ကြဲ႔။ငတံုးေလးေတြရဲ့။တပည့္ေတြဘယ္ေလာက္တတ္တတ္၊
ၾဆာမ်က္စိျဖဲေနသေလာက္ပဲရွိ တယ္ဆုိတာေသခ်ာမွတ္ၾကလကြဲ႔။ မင္းရုိ႕ၾဆာဟာ၊ရန္ကုန္ဒုစရုိက္ေလာကမွာသာမက၊
ဘန္ေကာက္လုိ ႏုိင္ငံတကာဒုစရုိ္က္မွဳ၊ဒင္းၾကမ္းျဖစ္ေနတဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာေတာင္၊
ဘယ္ေလာက္ထဲထဲဝင္ဝင္ရွိတယ္။လက္တံရွည္တယ္ဆုိတာေမာင္တုိ႔သိျပီးသားပါေလ။

မေသမခ်င္းမွတ္။ဒီအမွဳဟာလကမၻာကိုသြားႏုိင္ေလာက္ေအာင္
က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ရဲ့လက္ခ်က္ဆုိတာမင္းရုိ႕ၾဆာသတင္းအစအန
ရျပီးသားကြဲ႔။ဒါတင္ဘယ္ကမတုန္း။အခုဖမ္းမိတဲ့ေဆးျပားေတြဟာ၊ ရန္ ကုန္ေစ်းကြက္နဲ႔ဆုိရင္ေတာင္သိပ္မ်ားျပားလြန္းေနတာမုိ႔၊ႏိုင္ငံတကာ
 ေစ်းကြက္အတြက္၊ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ပုဂၢလိကဆိပ္ကမ္းၾကီးတစ္ခုကေန တင္ပို႔ဖုိ႔စီစဥ္ခဲ့တယ္ဆုိတာသိပ္ေသခ်ာတယ္။

သည့္အရင္ဘယ္ႏွစ္ေခါက္သည္လိုခိုးထုတ္ျပီးျပီလဲဆုိတာ ဘယ္သူမွ
ကံေသကံမေသခ်ာေပါက္မေျပာႏုိင္ဘူး။ေအး။ေသခ်ာေျပာႏိုင္တာက၊
ဒီကိစၥမ်ဳိးကို နင္တုိ႔ငါတုိ႔အစုိးရမ်ဳိးကသာ၊မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္မယ္။

မသိတာလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ မယ္။ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မွာေတာ့ သိပ္ျမင္သာထင္သာသ ကြဲ႔။ဒါေၾကာင့္ပဲအေမရိကန္ဒီအီးေအလုိ
မူးယစ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႔ကေန လွမ္းျပီးသတင္းေပးလုိက္ပံုရတယ္။

ဒီသတင္းကုိရတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တာဝန္ရွိလူၾကီးမင္းကေနတဆင့္ျပီး
တဆင့္အေၾကာင္းၾကားလုိက္ေတာ့ေနာက္ဆံုး ကြန္တိန္နာေမာင္းတဲ့ကားဒရုိင္ဘာဆီေရာက္သြားပံုရသဟဲ့၊ငစႏူေတြရဲ့။

ဒါေၾကာင့္မို႔၊ ဒီေလာက္တန္ဖုိးၾကီးတဲ့ပစၥည္းေတြတင္လာတဲ့ ကြန္တိန္နာကို ေရွ႕တံခါးေရာ၊ေနာက္တံခါးေတြပါဖြင့္ လ်က္သားထားခဲ့ျပီးကိုယ္လြတ္ရုန္းခဲ့တာအသိသာၾကီးပဲေလ။ေနာက္ထပ္
သိခ်င္ေသးလား။ဒီအမွဳရဲ့ ၾကံရာပါျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆးဝါး အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ဟာ၊အခုဘန္ေကာက္ကုိေရာက္ေနျပီဆုိတာ၊
မင္းတုိ႔ၾဆာရဲ့ ေရဒါမွာေပၚေနသကြဲ႕

စက္ေသနတ္ပစ္သကဲ့သုိ႔တလစပ္ထြက္ေပၚလာေသာကၽြႏု္ပ္၏စိတ္လုိက္မာန္ပါ
စကားမ်ားအဆံုးတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏တပည့္ေက်ာ္တုိ႔သည္ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ တေစၦအေျခာက္ခံရဘိသကဲ့သုိ႔ထိတ္လန္႔အံ့ၾသတုန္လွဳပ္သြားၾကဟန္ရိွ၏။

ယင္းတုိ႔သံုးဦးစလံုး၏ႏွဳတ္မွတျပိဳင္တည္းထြက္ေပၚလာသည့္အသံကား “ဗ်ာ”ဟူ၏။

မဗ်ာနဲ႔ေမာင္တုိ႔။အစုိးရညံ့ခ်က္ေတြကုိေဖာ္ထုတ္တဲ့နာမည္ေက်ာ္သတင္းစာ
စီအီးအုိလုိအျဖစ္မ်ဳိး။ပစၥည္းလု၊လူသတ္တဲ့အမွဳကုိေပၚေအာင္ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားတဲ့၊
ပုလိပ္အရာရွိေလးလုိ၊အျဖစ္ဆုိးေတြၾကံဳမွာစုိးလုိ႔ရူးေၾကာင္ေၾကာင္
ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေပးေနရတာဟ။ခုမွေတာ့မထူးေတာ့ပါဘူး။ေျပာလက္စနဲ႔
ဆက္ေျပာလုိက္ပါဦးမယ္။

ကြန္တိန္နာကားေပၚက၊ဒရုိင္ဘာနဲ႔သူ႔အေဖာ္ႏွစ္ေယာက္တက္ေျပးႏိုင္ဖုိ႔၊
အဆင္ သင့္လာ ၾကိဳေန တဲ့ကားဟာ ပရာဒုိအမ်ဳိးအစားတဲ့။
ကြန္တိန္နာမွာေရးထားတဲ့ ကုမၸဏီနာမည္က စေနနံနဲ႔စတဲ့ စာလံုးသံုးလံုးပါသဟဲ့

(တပည့္ေက်ာ္မ်ား)။ ။အမေလး။အမေလး၊ေသခ်ာလွခ်ည့္လားၾဆာရယ္။
လက္စသတ္ေတာ့ ၾဆာဟာ ၾဆာပါကလား။ၾဆာသာဒီအမွဳကိုလုိက္ရင္
ခ်က္ခ်င္းေပၚျပီေပါ့ေနာ္

ကၽြႏု္ပ္။ ။ဒီအမွဳေပၚဖုိ႔ဘာခက္သလဲကြာ။ဒုစရုိက္ေလာကဆုိတာ
အပုိင္နယ္ေျမရဲစခန္းေတြ နဲ႔ကင္းလို႔ရတာမွမဟုတ္တာ။ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဒီေဆးျပားေတြကိုထုတ္တဲ့စက္ရံုဟာ၊အဲဒီဝန္းက်င္တဝုိက္မွာပဲရွိရမယ္။

တေန႔ေသာင္းခ်ီထြက္တဲ့ေဆးျပားထုတ္ဖုိ႔စက္ရံုအေသးေလးအတြက္ေပႏွစ္ဆယ္
ဝန္းက်င္အခန္းဆုိရင္လံုေလာက္ျပီ၊အဲဒီစက္ရံုမ်ဳိးကို ျမစ္နားေခ်ာင္းနားမွာ
တည္ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒါကလည္း မက္သာ အက္ဖီတမင္းကေန ထြက္တဲ့ေၾကာင္ေခ်းနံ႔နဲ႔ဆင္တဲ့စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္ႏုိင္ဖုိ႔။ၾသစေတလ်လုိႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာေတာ့၊
အဲဒီအနံ႔ကုိဖုံးကြယ္ႏုိင္ေအာင္၊ အဲဒီစက္ရံုရွိတဲ့ေနအိမ္မွာေၾကာင္ေတြႏြားေတြေမြးထားတတ္တယ္။

ဒီေတာ့အဲဒီနယ္ ေျမတဝုိက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရာခ်ီျပီး ေၾကာင္ေခ်းနံ႔ လုိက္ခံလုိက္ရင္ ပြဲျပတ္ေလာက္ပါတယ္တပည့္တုိ႔ရယ္။ ကဲ၊ကားထြက္ခ်ိန္နီးေရာ့မယ္။
 ငတုိ႔ကားဆီျပန္ၾကပါစုိ႔ရဲ့

(ေျခာက္)
ကၽြႏု္ပ္သည္ေျပာလက္စ၊စကားကုိလက္စသတ္လုိက္ရင္းအေဝးေျပးကားဂိတ္ၾကီး
ရွိိရာသုိ႔ေျခဦးလွည့္လုိက္၏။ကၽြႏု္ပ္၏ေနာက္မွကပ္လ်က္လုိက္ပါလာေသာ
တပည့္ေက်ာ္တုိ႔အေနျဖင့္၊ကၽြႏု္ပ္အားအလြန္အမင္းအထင္ၾကီး ေလးစားသည့္
အၾကည့္မ်ားျဖင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ကိုသိရွိေသာ္ျငား၊အေထြအထူးဂုဏ္ယူ
ဝမ္း ေျမာက္ျခင္းမျပဳလုိေသာကၽြႏု္ပ္မွာ၊အဆုိပါအမွဳၾကီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသိရွိသမွ်သတင္းအျပည့္အစံုကုိလက္ကုိင္တယ္လီဖုန္း၏
ဗုိက္ဗာမွတဆင့္၊ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြစီအုိင္ဒီအရာရွိေဟာင္း၊ ဦးေသာင္းၾကီးထံ လမ္း ေလွ်ာက္ရင္းေပးပုိ႔လ်က္ရွိ၏။

အကယ္စင္စစ္ကၽြႏု္ပ္ကဲ့သုိ႔ေသာစြယ္စံုမုံေသာက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊
အမွဳတစ္ခုကိုမေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲ ေသာ္၊ယင္းအမွဳကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ဲၾကသူမ်ားႏွင့္ၾကံရာပါျဖစ္
တတ္သည္ဟူေသာပုလိပ္လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္ကို ႏွစ္ျခိဳက္ လက္ခံမိေသာေၾကာင့္၊ယခုကဲ့သုိ႔စြမ္းစြမ္းတမံေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရေသာ္ျငား၊
ယခုေခတ္သမယကဲ့သုိ႔ ၊သူခိုးတုိ႔မင္းျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ အႏၱရာယ္မကင္းတတ္သည္ကုိမူ ကၽြႏု္ပ္ေကာင္းစြာ သိရိွိျပီး ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္၊ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြရင္းျဖစ္ခဲ့သူကြယ္လြန္သူစံုေထာက္ၾကီး
တင္ေမာင္ေဆြမွကၽြႏု္ပ္အား သူမကြယ္လြန္မီအခ်ိန္ကေလးတြင္အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ေသာလ်ဴဂါပစၥတုိကုိ၊ကုတ္အက်ႌအိတ္ကပ္အတြင္းတြင္
လက္ထည့္လ်က္ခပ္တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ရင္း၊ေဘးဘီဝဲယာဝန္းက်င္ကို
သတိမျပတ္အကဲခတ္လ်က္မုိးစက္ဖြဲဖြဲေအာက္တြင္၊ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီးနင္းလိုက္ပါမည့္
အေဝးေျပးကားရွိရာသုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနေလသည္။

ေဆ့ဖ္ျဖဳတ္ထားသည့္ေသနတ္ခလုပ္ေပၚတြင္ခပ္ဖြဖြရွိေနေသာကၽြႏု္ပ္၏လက္ညိဳးသည္၊
အႏၱရာယ္ျပဳမည့္ လွဳပ္ရွားမွဳတစ္စုံတရာကိုဖ်တ္ကနဲေတြ႔လုိက္ရသည္ႏွင့္ ဇတ္ကနဲေကြးညႊတ္လ်က္ အတြဲလိုက္ျပန္ လည္ တုံ႔ျပန္ပစ္ ခတ္လုိက္ရန္ အသင့္ အေနအထားရိွသည္ကုိမူ၊တပည့္ေက်ာ္တုိ႔သိရွိေအာင္၊ ရွင္းျပရန္လုိမည္ မထင္ေတာ့ေခ်။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကားေပၚသုိ႔အေရာက္တြင္အျငိဳးၾကီးေသာမုိးသည္၊သည္းထန္စြာ
ရြာသြန္းခ်လုိက္၏။ကားထြက္ေပေတာ့မည္။သည္္လုိရာသီမ်ဳိး၊
အေဝးေျပးလမ္းဆုိးဆုိးတြင္၊ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္အဘယ္အရာကုိမွ်စိတ္မခ်ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ၊
ကၽြႏု္ပ္သည္ခရီးပန္းတုိင္လမ္းဆံုးကားဂိတ္ဆီသုိ႔မေရာက္မခ်င္း၊
တေမွးေသာ္မွ်မအိပ္စက္ပဲ၊ကုတ္အက်ႌအိတ္ကပ္အတြင္းမွေသနတ္ကုိ
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ပင္ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားမိလ်က္ရွိေခ်၏။  ။