Pages

နဂါးႏိုင္ဒင္


၃၀ၾသဂုတ္ ၂၀၁၄ေန႔ထုတ္၊ဆဲဗင္းေဒးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ။

“နဂါးႏိုင္ဒင္”
(မင္းဒင္)
(တစ္)
ပစၥကၡရက္မ်ားကား ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာအားလံုး၏မ်က္ႏွာစာကုိ ၾဆာဒင္ၾကီးစုိးထားေသာကာလမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံတစ္ကာသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားထက္မွေျခာက္လိုင္းျပည့္စာလံုးမဲၾကီးမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိေခ်၏။ပုိ၍ထူးျခားသည္ကား အဆုိပါ သတင္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာေက်ာ္ခန္႔က ရန္ကုန္ျမစ္ဝတြင္နစ္ျမွဳပ္ခဲ့ေသာ၊ ေရွးေဟာင္းေခါင္းေလာင္းၾကီးကုိ၊ ရွာေဖြ ေနသည့္ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းၾကီးႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနျခင္းေပတည္း။

“ဗမာျပည္မွၾဆာဒင္ႏွင့္အဖြဲ႔နဂါးၾကီးကုိဖမ္းျပီ”
“ဒ႑ာရီထဲကနဂါးကုိ အရွင္လတ္လတ္ဖမ္းျပမည့္ဗမာ့သူရဲေကာင္းၾဆာဒင္”
“ကမၻာမွာ နဂါးကိုဖမ္းႏိုင္တာတုိ႔ဗမာ”
“ေခတ္သစ္နဂါးႏိုင္မင္းၾဆာဒင္”
“ေရႊေရာင္နဂါးမင္းၾဆာဒင့္ကုိလြတ္ေအာင္ေရွာင္ႏိုင္ပါ့မလား”

ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ ေရးၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ၾဆာဒင္ႏွင့့္တပည့္ေက်ာ္တုိ႔အဖြဲ႔ကား တင္ပါးယား၍ေသာ္မွ် မကုတ္အား ေအာင္ အလုပ္မ်ားလ်က္ရွိၾကေခ်သည္။အဆုိပါနဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဆုိနာ၊တုိနာစသည့္၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာ အစံုအလင္ပါရွိသည့္ ဧရာမသေဘၤာၾကီးတစ္စင္းကုိ ဆက္သြယ္ငွားရမ္းရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ကာအဆင့္မီအဏၰဝါေဗဒ၊မစၦေဗဒ၊ ဇလ ေဗဒဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိလည္းအပူတျပင္းငွားရမ္းရသည္။ထုိ႔ျပင္တဝ နဂါးဖမ္းဆီးမည့္ေနရာတဝုိက္အား ျဂိဳလ္တုမွအေသး စိတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတုိ႔ႏွင့္လည္းလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းရျပန္ေသးသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၊လူမ်ဳိးအဖံုဖံုတုိ႔၏ နဂါးဆုိင္ရာယံုၾကည္ခ်က္၊ အယူအဆ၊မွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ ေရွးေဟာင္းေပမူ၊က်မ္းဂန္၊ စက္ၾကိဳးယႏၱယားျဖင့္အထက္မုိးလမ္းသြားႏုိင္သည့္၊ ဘူထာဝါဟန၊စေကၠာမတည္းဟူေသာအတတ္တုိ႔ကုိလည္း ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ၾဆာဒင္ ကုိယ္တုိင္ စုေဆာင္းေလ့လာဖတ္ရွဳရျပန္သည္။

ထုိမွ်မကေသး။စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည့္ေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ရွာေဖြေနဆဲကာလမ်ား၌ သတင္းမ ေပါက္ၾကားေစေရး၊ နဂါးၾကီးကုိ အရွင္ဖမ္းဆီးရမိသည့္အခါ၊၎၏က်န္းမာေရးအတြက္ အခါမည္သုိ႔မည္ပုံထိမ္းသိမ္းထားရွိမည္ဟူေသာ အစီအမံမ်ားကုိခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၾဆာဒင္တုိ႔တသုိက္ ဇယ္စက္သလုိအလုပ္မ်ားလ်က္ရွိေလသည္။
လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေၾကညာထားပါလ်က္ စပ္စုခ်င္စိတ္လြန္ကဲသူမ်ားကုိထိန္းသိမ္းရျခင္းကား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ထက္ခက္ခဲလွေခ်၏။သည္အထဲတြင္၊ၾဆာဒင္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးတပည့္ေက်ာ္မ်ားကားအဆုိးဆံုးျဖစ္ေခ်သည္။

(ႏွစ္)
“ဟုတ္မွလည္းလုပ္ေနာ္ၾဆာဒင္၊နဂါးဆုိတာတကယ္ရွိလုိ႔လား၊ေမွာက္ရက္လဲသလုိျဖစ္ျပီး၊ေသာက္ရွက္ေတြကြဲကုန္ပါ့မယ္ၾဆာဒင္ရယ္”
“ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလုပ္ပါၾဆာရယ္။နဂါးလား၊ငလင္ပန္းလား၊ေျမြအၾကီးစားလား၊ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာဦးတီေကာင္မ်ားလား”
“နဂါးမ်ဳိးစိတ္ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိလဲၾဆာဒင္။တခ်ဳိ႕နဂါးေတြဟာ ပါးစပ္ထဲကေန မီးေတြမွဳတ္ထုတ္တတ္တယ္ဆုိပဲ။လုိလုိမယ္မယ္ မီးသတ္ကား ေတာ့ ေခၚထားသင့္တယ္”

“မင္းတုိ႔ပါးစပ္ကုိပိတ္ထားစမ္းလဟ၊ဘုရားေဟာနိပါတ္ေတာ္ေတြထဲမွာေတာင္ နဂါးဆုိတာအထင္အရွားရွိသဟ။ေတ၊ဇ၊သု၊ေဏ၊မ၊အစခ်ီ တဲ့ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔ထဲမွာ ဘူဆုိတာ ဘူရိဒတ္နဂါးမင္းကုိဆုိလုိသကဲ႔ြ။တရုတ္ေတြရွစ္ခိုးေနတာ နဂါးဆုိတာလည္း ေမ့မေနနဲ႔အံုး”
အခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ေသာ ၾဆာဒင့္အေပၚသံေယာဇဥ္ၾကီးၾကေလသည့္ ဦးၾကီးဘေထြး၊ေဒြးၾကီးေဒြးေလး၊အရီးၾကီးအရီးေလးတုိ႔အပါအဝင္ ရပ္ေဝး ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ေမာ္ဒယ္ဂဲ၊မယ္စၾကာဝဠာေလာင္းလ်ာဣတၳိယေခၚမိန္းမပ်ဳိပ်ဳိအုိအုိတုိ႔သည္လည္းဖုန္းတဂြမ္ဂြမ္ဆက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္ တၾကီးေမးျမန္းသမွဳ ျပဳၾက ျခင္းကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရသည္မွာလည္းတစ္ေမွာင့္။

“ဟဲ့၊ငဒင္၊ေပါက္ေပါက္ရွာရွာဘာေတြေလွ်ာက္လုပ္ေနတာတုန္း။နဂါးတုိ႔မ်က္ေစာင္းအေၾကာင္းသံုးပါးမေရြးဘူးတဲ့ေနာ္”
“ကုိဒင္ၾကီးကုိ ညီမေလးအရမ္းအရမ္းကုိစိတ္ပူတယ္”
“ကုိရင္ဒင္၊သတိေတာ့ရွိေပေစေနာ္။နဂါးအျမီးက ရွည္ပါဘိသနဲ႔”
“ဇြတ္တရြတ္ႏိုင္လွတဲ့ဒင္ကေေလးေၾကာင့္မမၾကီးမွာ၊ေသာကေတြေတာင္လုိပံုေနရျပီ။သူတကာမၾကံစည္ဝံ့တာကုိမွေပါက္ေပါက္ရွာရွာ”
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်ေရွာင္မရ၊တိမ္းမရသည္ကား ဓာတ္သိခ်င္းျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

“က်ေနာ္ေတာင္ဥကၠလာပက ဆဲဗင္းေဒးအုတ္ခဲပါၾဆာဒင္။ႏွစ္ခြန္းေလာက္ေတာ့ေျဖေပးပါေနာ္”
“ေျပာလဟ”
“ဒီေရႊေရာင္နဂါးၾကီးရွိေနေၾကာင္းသတင္းကုိ ဘယ္ကေန ေျခရာခံမိပါသလဲ”
“ေခါင္းေလာင္းၾကီးရဲ့သတင္းကေန ေျခရာခံမိတာပါ။က်ဳပ္ဖမ္းမဲ့နဂါးၾကီးဟာ ေခါင္းေလာင္းၾကီးကုိေစာင့္တဲ့နဂါၾကီးပါပဲ”
“ဟုတ္ကဲ့ၾဆာဒင္၊အဲဒီေရႊေရာင္နဂါးၾကီးကုိ လက္ရဖမ္းမိႏိုင္မဲ့ေနရာအတိအက်ကုိေကာ ၾဆာဒင္ေျပာႏိုင္ပါသလားခင္ဗ်ာ”
“ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏုိင္တယ္ေလ။နဂါးဟာေခါင္းေလာင္းၾကီးေစာင့္ေရွာက္ေနတာမုိ႔ ေခါင္းေလာင္းၾကီးနားမွာ က်က္စားေနတာ ထင္ရွားပါ တယ္”
“ဟုတ္ကဲ့၊ေနာက္တစ္ခ်က္က….”
“ေတာ္ျပီေမာင္၊ႏွစ္ခြန္းျပည့္ျပီ။ကုိယ္တုိ႔အလုပ္က စည္းေပါက္လုိ႔မျဖစ္ဘူးေလ။နားလည္ေပးေစခ်င္တယ္”

(သံုး)
အခ်ဳိ႕ေသာျပည္ပမီဒီယာသတင္းဌာနကုိလည္း ၾဆာဒင္တစ္ေယာက္အလုပ္မအားလပ္သည့္ၾကားမွပင္၊ဗ်ဴးခြင့္ေပးခဲ့ရျပန္သည္။

“မစၥတာဒင့္အေနနဲ႔ နဂါးရွာေဖြခြင့့္ကုိ သက္ဆုိင္ရာကေန၊ဘယ္လုိမ်ားခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရယူႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ”
“ဟုတ္ကဲ့။အျငိမ္းစားမင္းတရားၾကီးဟာ နဂါးသုိက္ကလာတာမုိ႔၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မွသာ တန္ခုိးထြားျမဲထြားေနမဲ့ အခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။(၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေနတာမုိ႔ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေန နဲ႔ပါမစ္ကုိခ်က္ခ်င္းခ်ေပးလုိက္တာပါ”

“အေရးၾကီးတဲ့ေမးခြန္းပါ၊မစၥတာဒင္။ဆရာရဲ့နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးအေပၚ တရုတ္အစုိးရက ကန္႔ကြက္တာ၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ တိရိစၦာန္ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွဳ ကာကြယ္ေရးအသင္းၾကီးကေနရွဳံံ႕ခ်ေနတာေတြအေပၚဘယ္လုိမ်ားတုန္႔ျပန္ခ်င္ပါသလဲ”

“ဒီလုိဗ်။ဒီနဂါးကုိဖမ္းမဲ့ကိစၥဟာ ေခါင္းေလာင္းရွာေနရင္း နဂါးကုိေသာင္တူးစက္ပိမိရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ေသာင္တူးစက္ပိမိတာ ေၾကာင့္နဂါးၾကီးမွာဒဏ္ရာရသြားတယ္ေလ။ဒါကို ၾဆာဒင္တုိ႔အေနနဲ႔လ်စ္လ်ဴရွဳလုိ႔မရပါဘူး။သတၱဝါေတြကုိၾကင္နာသနားရမဲ့ တာဝန္ရွိတာ ေၾကာင့္ မရရေအာင္ဖမ္းဆီးျပီး လိုအပ္တဲ့ေဆးဝါးကုသမွဳေတြေပးရပါမယ္။နဂါးၾကီးကိုသတ္ျဖတ္တာ၊နာက်င္ေအာင္ျပဳလုပ္တာေတြ က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ပါဘူး။က်န္းမာလာတဲ့အခါျပန္လႊတ္ေပးမွာပါ။တရုတ္ႏုိင္ငံကိုလည္း စုိးရိမ္မွဳမလြန္ကဲဖုိ႔ သတင္းစကားပါးခ်င္ပါတယ္”

“ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းပါခင္ဗ်ာ။ဒီေလာက္အကုန္အက်မ်ားျပားလွတဲ့ နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ရံပံုေငြပံ့ပုိးမွဳကို ဘယ္လုိအဖြဲ႔ အစည္းဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ေတြဆီကေန ၾဆာဒင္ရရွိခဲ့ပါသလဲ”

“အမွန္ေတာ့ ဒီနဂါးၾကီးကိုဖမ္းဆီးရာမွာ အဓိကကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္သူဟာ ဝိဇၨာရွစ္ေသာင္းရဲ့ေဖးမကူညီမွဳနဲ႔ႏိုင္ငံ့အထြဋ္အထိပ္ သမၼတ ရာထူးကုိေတာင္ ရသြားႏုိင္တယ္ဆုိတာ၊သေဘာေပါက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဆီက လုိအပ္သမွ်ေငြေၾကးကိစၥအဝဝကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါ တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔တစ္က်ိတ္တည္းတစ္ဥာဏ္သမားေတြဟာလည္း လာမဲ့ေရြး ေကာက္ပြဲမွာႏုုိင္ေခ်ရွိတယ္လုိ႔သူတုိ႔ယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ လိုအပ္ ခ်က္မွန္သမွ်ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္”

“ခြင့္လႊတ္ပါၾဆာဒင္။ေမးခြန္းေလးတစ္ခုက်န္ေနလုိ႔ပါ။ၾဆာဒင္လုိ ရွစ္စပ္ကဂ်င္ဂ်င္လည္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ဳိးက နဂါးသုိက္တုိ႔၊အတိတ္တ ေဘာင္ယၾတာနဲ႔ေရွ႕ျဖစ္ေဟာကိန္းေတြကို ယံုၾကည္သက္ဝင္မွဳရွိပါသလား”
“ခက္ခက္ရခ်ည္ေသးကုိရင္ရယ္။က်ဳပ္အိတ္ကပ္ထဲကေန တျပားသားမွမစုိက္ရပဲ အေခ်ာင္နာမည္ၾကီးရတဲ့ဥစၥာ၊ ဘာျငင္းစရာရွိ သတုန္း ဗ်ာ။မေတြ႔ေတာ့အရင္းေပါ့။မေတာ္တဆကံကြက္က်ားျပီးေတြ႔လုိ႔ကေတာ့ ဓာတ္ပံုနဲ႔ဗီဒီယုိအရုိက္ခံျပီးေဒါက္က်ဴမင္ထရီရုိက္ရံုနဲ႔ တင္ ထားစရာမရွိေအာင္ ပြေပါက္တုိးမွာ က်ဳပ္သိျပီးသားပါ။ဒါေတာင္ နဂါးကိုရံုသြင္းျပလုိ႔ရမဲ့ေငြမပါေသးဘူးေနာ္”

“အခုလုိစိတ္ရွည္လက္ရွည္ရွင္းျပတာကိုေက်းဇူးတင္လွပါမစၥတာဒင္။သုိင္းခရုဆုိးမတ္ပါ”
“အုိးေခ။ယူအာဝဲလ္ကမ္း”

(ေလး)
ဤသုိ႔ျဖင့္ ၾဆာဒင္တစ္ေယာက္သတ္မွတ္သည့္ေနရက္တြင္ ျမစ္သံုးဆုိင္ဆံုရာအရပ္၌ နတ္တုိ႔သနင္းသိၾကားမင္းကုိတုိင္တည္လ်က္၊ ဘုိးေတာ္ရွစ္ေသာင္း၊ဝိဇၨာကိုးေသာင္း၊ေျမေစာင့္နတ္၊ေလေစာင့္နတ္၊ေရေစာင့္နတ္အပါအဝင္နတ္မူလီမ်ဳိးစံုႏွင္တကြ၊သုိက္ေစာင့္၊ျမစ္ေစာင့္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကုိတုိင္တည္ကာ၊ေရေန ကုိးကုေဋ၊ကုန္းေနကုိးကုေဋေသာသတၱဝါတုိ႔အား အမွ်ေပးေဝလ်က္ နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးကုိ အစျပဳ ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ထုိသတင္းကုိနားစြန္နားဖ်ားၾကားသိၾကသည့္ ေရႊပင္ရြာမွေဆြေတာ္ရွစ္ေသာင္းမ်ဳိးေတာ္ေပါင္းတုိ႔ကလည္း ၎တုိ႔၏ခ်စ္လွစြာေသာ တူသားေနာင္မယ္ကေလး ၾဆာဒင္၊ေဘးမသီရန္မခရွိေစေၾကာင္း၊နဂါးၾကီးကုိအလ်င္အျမန္ဖမ္းမိပါေစေၾကာင္း၊ ရြာ့အေရွ႕တံခါးအနီးမွ ကုိးေတာင္ျပည့္ဘုရားတြင္ ရြာလံုးကၽြတ္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္ဆုိ၏။

ပထမရက္တြင္ နဂါးႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ေရသတၱဝါငယ္တစ္ေကာင္ကုိၾဆာဒင္ဖမ္းဆီးမိရာ အဆုိပါသတင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာ အသီးသီး၌ နဂါးသားေပါက္ကေလးကုိ ၾဆာဒင္ဖမ္းႏိုင္ျပီဟူေသာသတင္းအျဖစ္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္သြားျပန္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ား ၏စစ္ေဆး ခ်က္အရအဆုိပါလက္ေလးသစ္ခန္႔ရွိ ေရသတၱဝါမွာ နဂါးအစစ္မဟုတ္ပဲ(Seahorse)ေခၚေရနဂါးမွ်သာျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားအား တုိးေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳနုိင္ေၾကာင္းအတည္ျပဳသျဖင့္လူထု၏စိတ္ဝင္စားမွဳဒီေရတုိးျမင့္လာခဲ့ျပန္သည္။

ၾဆာဒင္ႏွင့္အဖြဲ႔ေနာက္ထပ္ခုနစ္ရက္ၾကာမွ် နဂါးကုိေရျပင္တြင္၊အသည္းအသန္ေတာနင္းၾကပါေသာ္လည္း နဂါးမဆုိထားဘိ၊ နဂါး၏ အေၾကးခြံအစအနမွ်ကုိ ပင္မေတြ႔ႏုိင္ေလေသးရာ၊ၾဆာဒင္၏သတင္းထုတျ္ပန္ေရးအဖြဲ႔မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ရျပန္၏။
ယင္းမွာယခုကာလသမယသည္ လွဳိင္းေလၾကီးလြန္းေသာမုိးကာလျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ား၏အာေခ်ာင္၊စည္းမေစာင့္မွဳ ေၾကာင့္ အဆုိပါသတင္းကုိနဂါးသိရွိသြားႏိုင္ျပီး အခ်ိန္မီေရွာင္တိမ္းသြားျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူသည့္ အဖြဲ႔ရွိ ေနေသးျခင္း၊ ေခါင္းေလာင္းကိုရွာေဖြမေတြ႔ေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင္းနဂါးရွိသည္မွာလြန္စြာေသခ်ာလွေၾကာင္းဟူ၏။

(ငါး)
ဤသုိ႔ျဖင့္ ၾဆာဒင္၏နဂါးဖမ္းအဖြဲ႔ကား ေနပူမေရွာင္မုိးရြာမေရွာင္၊မဟာေယာက္်ားေကာင္းတုိ႔၏ဇြဲနပဲျဖင့္ နဂါးကုိ ၾကိဳးစားပမ္းစား၊ အပတ္တကုတ္ရွာေဖြၾကေသာ္ျငား ရက္ဖ်င္လစြန္းသည့္တုိင္၊ နဂါး၏အရိပ္ကုိမွ်ပင္ မေတြ႔ရေခ်။နဂါးသတင္းကုိ ေန႔ေရာညပါ အဆက္ မျပတ္နားစြင့္စပ္စုေနသည့္မီဒီယာတုိ႔၏ထင္မိထင္ရာအသံမ်ားဆူညံလာျပန္သည္။

“ၾဆာဒင္အာဖ်ံကြီးေလသေလာ”
“ၾဆာဒင့္ကုိနဂါးၾကီးျပက္ရယ္ျပဳ၊ရယ္သြမ္းေသြး”
“နဂါးေခါင္း၊ၾဆာဒင္မခ်ီႏိုင္”
“ေရသာမ်ား၍၊နဂါးမေတြ႔”

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားကသတင္းေရးရံုႏွင့္အားမရၾကသည့္အျပင္၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားကလည္း ၾဆာဒင္အား နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရး ေနာက္ဆံုး အေျခ အေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံအင္တာဗ်ဴးရန္ အတင္းအဓမၼၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ျပန္ရာေနာက္ေတာ္ပါတပည့္တုိ႔၏မ်က္ႏွာမွာ ဇီးရြက္ ေလာက္ ပင္မရွိေတာ့ ေခ်။မပုိင္လွ်င္ျခင္ေတာင္မရုိက္သည့္ၾဆာဒင္ကား ရင္ကုိေကာ့ရင္း၊သေဘၤာၾကီးေပၚမွဆင္းကာ သတင္းေထာက္ မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္လုိက္သည္။

“ၾဆာတုိ႔ရဲ့ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေလးသိပါရေစ”
“ဟုတ္ကဲ့။ဒီရက္ပုိင္းမွာ က်ဳပ္တုိ႔ဝယ္ထားတဲ့ နဂါးပတ္ေက်ာ့ကြင္းဟာအတုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေလးငါးဆယ္ရက္ေလာက္ေႏွာင့္ေႏွးသြား တာပါ။အခုဗာရာဏသီျပည္ကုိလွမ္းျပီး၊ဒါဇင္လုိက္ေအာ္ဒါမွာထားပါျပီ။နဂါးကိုေသခ်ာေပါက္မိမွာပါ။က်ဳပ္အာမခံပါတယ္”
“နဂါးဆုိတာဒ႑ာရီထဲမွာသာရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ၾဆာဒင့္ကုိတခ်ဳိ႕ကလူလိိမ္လုိ႔ေျပာေနၾကတာကုိဘယ္လုိမ်ားေျဖရွင္းခ်င္ပါသလဲ”

“ခက္တယ္ဗ်ာ။ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးတုိက္ခုိက္မွဳသက္သက္ဗ်။နဂါးရွိလုိ႔သာ လူေတြကုိခဏခဏဝင္ပူးေနတာေပါ့။ ေခါင္းေလာင္းနဲ႔နဂါးခြဲျခား လို႔မရဘူးဗ်။ဟုိမွာၾကည့္ေလ။ေခါင္းေလာင္းရွာေနတဲ့ အဖြဲ႔ၾကီးရဲ့ေသာင္တူးသေဘၤာၾကီး တစ္စီးလံုးျမင္ေနရတာပဲ။ ခင္ဗ်ားမ်က္စိကန္း ေနသလား”

“ဟုတ္ကဲ့။ဒါဆုိဘာေၾကာင့္နဂါးကို ဖမ္းမမိေသးတာလဲဆုိတာ ခိုင္လံုတဲ့အေျဖတစ္ခုေပးေစခ်င္ပါတယ္”
“ေဟာဗ်ာ။ေခါင္းေလာင္းၾကီးကုိ မေတြ႔ေသးဘူးေလ။ေခါင္းေလာင္းေတြ႔တာနဲ႔ ေခါင္းေလာင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ေနတဲ့ နဂါးၾကီးက စိတ္ဆုိး မာန္ ဆုိးနဲ႔တဝုန္းဝုန္းထခုန္တဲ့အခါ က်ဳပ္တုိ႔က အလြယ္တကူဖမ္းႏိုင္ျပီေပါ့။ေခါင္းေလာင္းၾကီးေတြ႔ပါလ်က္နဲ႔နဂါးကို က်ဳပ္တုိ႔မဖမ္းႏိုင္ဘူး ဆုိရင္ျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိလူလိမ္စာရင္းသြင္းျပီး ေရးခ်င္တာေရးၾကေပေတာ့”

ၾဆာဒင့္ကုိအျပီးတုိင္ႏွိပ္ကြပ္ေခ်မွဳန္းရန္၊လံုးပန္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည့္၊သတင္းသမားတုိ႔၊ေခါင္းငုိက္စုိက္ခ်ကာ၊ဘာတစ္ခြန္းမွ် ပါးစပ္မဟ ႏိုင္ေတာ့ပဲ မွင္တက္မိေန ခ်ိန္တြင္၊ ၾဆာဒင္သည္ နဂါးဖမ္းဆီးေရးသေဘၤာရွိရာသုိ႔ေျခဦးလွည့္ လုိက္သည္၏တခဏ၌ အဆုိေတာ္ၾကီး ေဒၚမာမာေအး၏ ေခတ္ေဟာင္းသီခ်င္းသံတပိုဒ္သည္ ျမစ္ဝႏွင့္မလွမ္းမကမ္းရွိရြာဆီမွေပၚထြက္လာကာ ၾဆာဒင့္ကုိ အားေပးလ်က္ရွိ ေနေယာင္တကား။

“အုိး၊ေမးပါမ်ားရင္စကားရေပမဲ့ရြယ္တူမိန္းကေလးလွလွေတြနဲ႔စကားမေျပာရပါဘူးရွင္၊ က်ားေၾကာက္လုိ႔ရွင္ၾကီးကုိး၊က်ားထက္ပင္ဆုိးမဲ့ ဟန္ျပင္၊ သြားပါမ်ားခရီးေရာက္ေပမဲ့လည္တာသြားတာ တားရမယ္ရွင္။ မအိပ္မေနအသက္ရွည္ ဒီစကားေလးတကယ့္ကုိမွန္ေစ၊ အခ်ိန္ မွန္မွန္ အိပ္ရမယ္ရွင့္၊အခ်ိန္မွန္မွန္စားရမယ္ရွင့္”
“နဂါးႏိုင္မင္းေတာ့ ေမာင္ျဖစ္လိမ့္မယ္မထင္၊ဇာတ္မင္းသားၾကီးလုိနန္းဝတ္နန္းစားၾကီးနဲ႔ဆုိ တကယ့္ကုိရီ(ရယ္)စရာေကာင္း(ရီ)၊ရယ္စရာ ေကာင္းမယ္ရွင္။က်မစကားကုိေမာင္နားေထာင္ရင္ နဂါးႏိုင္မင္းမျဖစ္ေပမဲ့ မယားႏိုင္မင္းေတာ့ျဖစ္မွာဧကန္ပင္”

"လြဲလုိက္ေလ၊ေမာင္ပဥၨင္း”


၂၉ၾသဂုတ္၊၂၀၁၄ေန႔ထုတ္ သည္ေလးဒီးစ္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ။

"လြဲလုိက္ေလ၊ေမာင္ပဥၨင္း”

(မင္းဒင္)

(တစ္)
တခါတုန္းက  ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာတြင္ အထက္အညာသားမ်ားကုိ အထင္အျမင္ေသး၍ ဘာမွ်မသိနားမလည္သူမ်ားဟု ယူဆထား ေသာဆရာေတာ္တစ္ပါးရွိေလသည္။ထုိသတင္းကုိအထက္အညာမွ ဦးပဥၨင္းတစ္ပါးၾကားသိရလွ်င္ မခံခ်င္လွ၍ ထုိဆရာေတာ္အား ေခ်ပ ေျပာဆုိရန္အႀကံထုတ္ၿပီး  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလသည္။

ေတြ႔လွ်င္ဆရာေတာ္က ဦးပဥၨင္းအား ေနရပ္ဇာတိတုိ႔ကုိေမးေလ၏။ထုိအခါ ဦးပဥၨင္းက အထက္အညာမွျဖစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားေလ ၏။ဆရာေတာ္မွာ ထံုးစံအတုိင္းအထင္ေသးသည့္အမူအရာျပလ်က္ မိမိသိလုိေသာ အထက္အညာေဒသအေၾကာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ေမးျမန္းေလေတာ့သည္။
ဦးပဥၨင္းမွာဆရာေတာ္၏အေၾကာင္းကုိ သိရွိၿပီးသူျဖစ္သည့္အတုိင္း မသိနားမလည္ဟန္ေဆာင္၍ ေတာင္ေမးေျမာက္ေျဖျပဳလုပ္ေနေလ သည္။ဆရာေတာ္ကမူ အဟုတ္ထင္မွတ္၍ အထက္အညာသားတုိ႔၏အပံုကုိသေဘာက်ၿပီး တဟဲဟဲႏွင့္ရယ္ေမာရင္း ဆက္လက္ေမးျမန္း ေနေလသည္။

“ေမာင္ပဥၨင္းတုိ႔  အညာေဒသမွာ သီတင္းကၽြတ္လဆုိရင္ ဘာပြဲေတြမ်ား လုပ္တတ္ၾကသတုန္းကြဲ႔”
“မွန္လွပါ။ေရေလာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေရနဲ႔ေလာင္းၾကပက္ၾကပါတယ္ဘုရား”
“ဟင္…၊တယ္လြဲပါလား။ဒါလဲ တုိ႔ဆီနဲ႔မတူဘူးဟ”
“ကုိင္း   ဒီလုိဆုိ တန္ခူးလေရာက္ေတာ့ေကာ ဘာပြဲေတြမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေသးသလဲကြဲ႔”

“မွန္လွပါ၊ဆီမီးထြန္းပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကတယ္ဘုရား”
“ဟင္၊ဒါလည္းမတူဘူးဟ။တယ္လြဲပါလား”
ထုိအခိုက္ေက်ာင္းေပၚသုိ႔  သီလရွင္တစ္ပါးတက္လာသည္ကုိျမင္ရာ၊ဦးပဥၨင္းက မသိဟန္ေဆာင္၍ “မွန္လွပါ။ဒီတကာမက အရွင္ဘုရား ရဲ့ မိန္းမလားဘုရာ့” ဟု ရြဲ႕ေမးလုိက္ေလသည္။
ထိုအခါဆရာေတာ္သည္ တကယ္မသိရွာ၍ဦးပဥၨင္းက ေမးသည္ထင္မွတ္ၿပီး ျပန္ေျဖလုိက္ပံုမွာ……၊
“လြဲလုိက္ေလေမာင္ပဥၨင္း” ဟူသတည္း။
(လူထုဦးလွ၏ေက်ာင္းကန္အနီးမွပံုျပင္မ်ား)

(ႏွစ္)

ကြယ္လြန္သူ သတင္းစာဆရာႀကီးလူထုဦးလွ၏ ေက်ာင္းကန္အနီးမွ ပံုျပင္မ်ားစာအုပ္မွ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကုိ က်ေနာ္ သတိရမိျခင္းမွာ ေအာက္ပါသတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူရာ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ (Sun Mon Star) ကုမၸဏီကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရိွဘဲ ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီကုိသာ ေရြးခ်ယ္ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္အေဆာက္အအံုဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘သူတုိ႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္က ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တင္ဒါမူ၀ါဒပုိင္းရဲ႕ စည္းကမ္းပိုင္းအခ်ိဳ႕မွာၿငိေနတာေတြရိွတယ္။ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွမဲ့ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ၿပီးမွ သူတုိ႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမဲ့ေငြပမာဏကုိ တုိးေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ မေရြးခ်ယ္ရတာပါ’’ ဟု အထက္ပါအရာရိွကဆုိသည္”အဆုိပါတင္ဒါေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖဲြ႔က မွ်တစြာေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းဆုိသည္။

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ (Sun Mon Star) ကုမၸဏီႏွင့္ ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီတုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ တင္ဒါစိစစ္ေရး အဖဲြ႕က ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။တုိင္းေဒသႀကီးအဖဲြ႕ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔သည္ ေရြးခ်ယ္မႈအပုိင္းတြင္ မသမာမႈအခ်ိဳ႕ရိွေၾကာင္း (Sun Mon Star) ကုမၸဏီမွ အမည္မေဖာ္လုိသူ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက စြပ္စြဲေျပာဆုိ သည္။

‘‘ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္ကုိတရား၀င္ လာေမးေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္ရတယ္ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျပေပးမွာ ပါ။အျပင္ကေန အဓိပၸာယ္မရိွတာေတြကုိ မေျပာေစခ်င္ပါဘူး’’ဟု အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအံုဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၅၀ ျဖင့္ ဆန္ခါတင္ပထမဆင့္၀င္ထားသည့္ Sun Mon Star ကုမၸဏီမွ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထား သည့္ ဂမုန္းပြင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၃) သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္၊အဆိုျပဳထားသည့္တင္ဒါျဖင့္  ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ပမာဏနည္းသည့္ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္း အဆိုပါ (Sun Mon Star) ကုမၸဏီက စြပ္စဲြေျပာဆုိထားသည္။
(၁၈။၀၈။၂၀၁၄ေန႔ထုတ္ ဆဲဗင္းေဒးသတင္းစာမွ)

(၃)
အမွန္အတုိင္းေျပာရလွ်င္ အဆုိပါသတင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္ေက်ာ္ခန္႔က စာေရးသူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ခဲ့ေသာ ဖြင့္ဟခ်က္တစ္ခုမွ  ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့သည္။ သူ႔ရွင္းလင္းခ်က္ထဲတြင္”လုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွမဲ့ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ၿပီးမွ သူတုိ႔ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မဲ့ေငြပမာဏကုိ တုိးေပးတယ္။ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိမေရြးခ်ယ္ရတာပါ’’ဟုေဖာ္ျပထားရာ အဆုိပါေခ်ပေျပာဆုိခ်က္မွာ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားသည္။

စီမံကိန္းတစ္ခု၏တင္ဒါကုိ  တင္သြင္းရာတြင္ စီမံကိန္းတန္ဖုိး တိက်စြာေဖာ္ျပရေလရာ၊စီမံကိန္းတန္ဖုိး မေဖာ္ျပေသာအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ဇကာတင္စာရင္းအဆင့္တစ္ဝင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သူ၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ ယုတၱိတန္မတန္ လူသာမန္ပင္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။ ယင္းတင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍အေၾကာင္းစံုသိသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ တိက်စြာေဖာ္ျပရလွ်င္ ….၊

(Sun Moon Star)မွတင္ျပေသာ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၃၅)သန္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါစည္းကမ္း အရထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည့္၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္အစရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲသည့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား  ျပည့္စံုစြာပါရွိသည္။အဆုိပါစီမံကိန္းေျမေနရာအတြက္ ေျမငွားရမ္းခကုိ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မီတီမွ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း  ေပးသြင္းပါမည္ဟု ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီတင္ျပေသာ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၃)သန္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါစည္းကမ္းအရထည့္ သြင္းေဖာ္ျပရမည့္၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္အစရွိသည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားျပည့္စံုစြာမပါရွိေခ်။ေျမငွားရမ္းခကုိမူ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ဆယ့္ရွစ္ေဒၚလာႏွဳန္းေပးသြင္းမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါႏွဳိင္းယွဥ္ခ်က္ကိုေလ့လာလွ်င္ ဂမုန္းပြင့္ကုမၸဏီတင္ျပေသာ ေျမငွားခႏွဳန္းထား ထက္ပုိမုိ၍(Sun Moon Star)ထံမွ ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ ဌာနအတြက္ေရာတုိင္းျပည္အတြက္ပါ သားေရႊအုိးထမ္းမည့္ကိန္းျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးသည္  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳပမာဏ၊၂၀၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေလ်ာ့နည္းေနေသာ၊ဂမုန္းပြင့္ကိုသာ  ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ဤအခ်က္မွာ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ ရုိးသားမွဳမရွိေၾကာင္း မ်ားစြာသံသယပြားဖြယ္ျဖစ္၏။
သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္တာဝန္ရွိအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးကမူ အဆုိပါတင္ဒါေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ ေရးအဖဲြ႔က မွ်တစြာေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ယင္းအဆုိမွန္မမွန္  ေသခ်ာစြာစိစစ္ၾကည့္သင့္လွေပသည္။

(၄)
စီမံကိန္းပမာဏႀကီးမားလွသည့္  အဆုိပါတင္ဒါအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔သည္ တင္ဒါပိတ္ရမည့္ရက္တြင္မပိတ္ျခင္း၊တင္ဒါဖြင့္သင့္သည့္ ကာလအပုိင္းအျခားအတြင္းမဖြင့္ျခင္း၊အစည္းအေဝးအခ်ိန္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ သံုးနာရီမွ်ကြာဟၿပီးမွက်င္းပျခင္းအပါအဝင္ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

စင္စစ္ ၎တင္ဒါေရြးခ်ယ္ရာ၌ က်င့္သံုးသင့္ေသာမူမွာ အဆုိပါစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ အခန္းက႑အသီးသီးႏွင့့္သက္ဆုိင္ေသာ ပညာ ရွင္မ်ားကုိဖိတ္ေခၚကာ အဆုိပါပညာရွင္တစ္ဦးခ်င္း၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တုိ႔အေပၚအေျခခံ၍ တာဝန္ရွိသူတုိ႔က မည္သည့္အဖြဲ႔အား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ ဆံုးျဖတ္ရန္သာျဖစ္ေလသည္။
ယခုမူ တင္ဒါတင္သြင္းေသာ  အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ  ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းအစရွိသည္ျဖင့္  စနစ္တက်မွတ္တမ္း မထားရွိျခင္း၊ပညာရွင္တုိ႔၏သေဘာထားသံုးသပ္ခ်က္ကုိတန္ဖုိးမထားျခင္း၊ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာတုိ႔ကို  ႀကံဳေတြ႔လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ထင္ရွားျမင္သာ၏။

အဆုိးဆံုးမွာ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားက  အဆုိပါစီမံကိန္းပရုိပုိဆယ္ကုိ   အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္  စတင္ရွင္းလင္းခဲ့ရာ  စည္ပင္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပရန္  ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ၾကားလူတစ္ဦးက ဗမာစကားျဖင့္ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္ဟူ၏။
ပညာရပ္ဆုိင္ရာအသံုးအႏွဳံးမ်ားမွာ ဘာသာစကားဖလွယ္ရာတြင္ ခက္ခဲလွသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါတင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍ နကန္းတစ္လံုးမွ မသိသူမ်ားက တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးတြင္ အဓိကေနရာမွပါဝင္ေနျခင္းမွာ အက်ည္းတန္လွသည္။

(၅)
အဆုိပါစည္ပင္အဆင့္ျမင့္တာဝန္ရွိသူကပင္ ‘‘ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔စည္ပင္ကုိ  တရား၀င္လာေမးေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္ရတယ္ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျပေပးမွာပါ။အျပင္ကေန အဓိပၸာယ္မရိွတာေတြကုိ မေျပာေစခ်င္ပါဘူး’’ဟုဆုိျပန္ရာ သူ႔စကား အသြားအလာအရ အေရြးမခံရေသာကုမၸဏီအေနျဖင့္ မ်က္ကန္းစြပ္စြဲေနသည္၊မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာအဖြဲ႔  ရေစလုိျခင္းေၾကာင့္ ဖြင့္ဟေရးသားေနသည္ ဟုဆုိလုိခ်င္ဟန္ရွိ၏။

အကယ္၍သာ ယင္းသုိ႔ဆုိလိုခ်င္ခဲ့ပါလွ်င္ နံရံတြင္ရွိေလေသာ နားမ်ားမွတစ္ဆင့္စာေရးသူသိရွိထားသည့္ ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီးေဟာင္း ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မျဖစ္မီ က်ပ္သိန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကုိ အတုိးရင္းပြားေပးစားရန္ၾကံရြယ္ခဲ့သည္မွ၊ သမၼတၾကီး၏ေစာင္မၾကည့္ရွဳမွဳေၾကာင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္လာကာ၊ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထားစရာမရွိေအာင္ၾကြယ္ဝေနသည့္အျဖစ္တုိ႔ကို ဖြင့္ခ်မည္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေနာက္ ျမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ႏွင့့္ပတ္သက္ေသာ ေစာင္ေရေသာင္းခ်ီသည့္တုိင္စာမ်ား သမၼတရံုးသုိ႔ေရာက္ေနသျဖင့္ ကုိယ္ရွိန္သတ္သည့္အေနျဖင့္လက္ရွိတင္ဒါကို ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ရံုးသုိ႔ ခြဲတမ္းအျဖစ္ေပးပုိ႔ရသည့္အျဖစ္ကုိလည္းေကာင္း၊ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းဖက္ အက်ဳိးေတာ္ ေဆာင္အျငိမ္းစား ဗုိလ္မွဴးၾကီး၏ တင္ဒါစားပြဲေအာက္ေၾကးကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလည္းေကာင္း အမည္ႏွင့္တကြေဖာ္ျပမည္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ျပင္ ယခုတင္ဒါေအာင္သြားျပီဆုိေလသည့္ အဖြဲ႔ရရွိေၾကာင္း တရားဝင္တင္ဒါေအာင္စာရင္းမထုတ္္ျပန္မီ ၊လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱသံုး ပတ္ခန္႔ကပင္ ၾကိဳတင္သတင္းရရွိေနခဲ့ေၾကာင္းေထာက္ျပမည္ျဖစ္၏။ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကသုိ႔တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေျခခ်လာမည့္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း၏ေျမးျဖစ္သူအားမူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ေဝခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေလေသာ) နာမည္ၾကီး လူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအား ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မင္းတရားၾကီး၏မေမွးမိွန္ေသးေသာ အာဏာစက္ကုိ ေၾကာက္ရြံံ႕လ်က္ လက္ကမ္း၍မၾကိဳသာသည့္ အျဖစ္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားမည္ျဖစ္၏။

သတင္းစာတြင္ အဆင့္ျမင့္စည္ပင္တာဝန္ရွိ သူ၏အမည္ရင္းကုိ ေဖာ္ျပကာ ယခုအခါ ၎တင္ဒါအားမည္သည့္အဖြဲ႔သုိ႔မွ် တရားဝင္စာအားျဖင့္ မေပးအပ္ရေသးေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး ေျပာၾကားခ်က္၊ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုးအေနျဖင့္ အဆုိပါတင္ဒါသည္ ရွဳပ္ေထြးေနသျဖင့္ စည္ပင္သုိ႔ျပန္ခ်ေပးထားေၾကာင္း ထမင္း ရည္ပူလွ်ာလႊဲသည့္ လုပ္ရပ္တုိ႔ကုိေဖာ္ ထုတ္မည္ျဖစ္၏။

(၆)
သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူ၏ဖြင့္ဟခ်က္တြင္ ထုိထုိေသာ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကုိ မေဖာ္ျပခဲ့ပဲ၊ျမင္သာသည့္လြဲမွားခ်က္ကုိသာ လိုတုိရွင္းေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။စာေရးသူအထူးရည္ညြန္းလုိသည္ကား ယခုကဲ့သုိ႔ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ အာဏာရွင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က စရုိက္ေဟာင္း၊ အက်င့္ေဟာင္း၊တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးစီးပြားကုိ စဥ္းငယ္မွ်ပင္ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားႏိုင္ၾကေသးသည့္ အာဏာရွင္လက္က်န္တုိ႔၏ အရုိးစြဲေနသည့္လုပ္ရပ္တုိ႔ကုိသာ မီးေမာင္းထုိးျပလုိျခင္းျဖစ္၏။

အျဖစ္သင့္ဆံုးလုပ္ရပ္ကား အဆုိပါတင္ဒါကုိ အသစ္ထပ္မံေခၚယူျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း နားရွင္းေအာင္ဒဲ့တုိးေျပာလုိသည္။
အစုိးရကသာ တင္ဒါေရြးပြဲမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိစြာျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းလ်က္မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိပါက လုပ္ကုိင္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ခက္ခဲလွသည္မဟုတ္ေခ်။သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟုေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္ျငား တိုင္း ျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ေခၚယူသည့္တင္ဒါေရြးပြဲမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားကုိထိေရာက္စြာ မတုိက္ဖ်က္ႏိုင္ပါက တရားမွ်တ မွဳဟူသည္ ခါးတမာခ်ဳိေလသည္အထိေစာင့္ဆုိင္းၾကရေပဦးမည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံဘ႑ာမ်ား အတိုင္းအဆမရွိဆံုးရွဳံးလ်က္ လူထုအေနျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနဦးမည္သာျဖစ္၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အေရြးမခံရ၍ပြဲဆူေအာင္လုပ္ေလဟန္တုန္႔ျပန္ကာ၊ မွားေနသည္သိပါလ်က္ ဆင္ေသကုိဆိတ္သားေရျဖင့္ ဖံုးရန္ဆက္ လက္ၾကိဳးစား ေနသည့္ စည္ပင္အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးသုိ႔ ရည္ညြန္းလ်က္“လြဲလုိက္ေလေမာင္ပဥၨင္း”ဟု က်ေနာ္ ညည္းခ်င္းခ်မိျခင္းျဖစ္ ေလသည္။